top of page

Tillämpningar/användningsområden

AMOT temperaturreglering ventiler har ett brett spektrum av applikationer och kan ställas in både som en blandningsventil och fördelningsventil. Ventilen fungerar genom en del av vätskeflödet leds in i en annan slinga vid en viss temperatur-till exempel, till en kylare eller tillbaka till värmekällan. 

Typiska tillämpningar är temperaturkontroll av kylmedel, smörjoljor, vatten i fjärrvärme system etc. Kontakta oss för råd och vägledning om dina behov, då hittar vi rätt ventil för dig. 

 

Självreglerande Termostatventiler:

Vätskeflödes delning (fördelningsventil)

När en AMOT självreglerande termostatventil används för att dela upp en vätskeström ansluten port C till kylaren, och port B till kylar-bypass. Temperaturen registreras i inlopps porten (A), och termostatelementets inställning avgör vid vilken temperatur vätskan leds via kylare eller via bypass.  

 

Blandning av vätskeströmmar (blandningsventil)

När en AMOT självreglerande termostatventil används för att blanda vätskeströmmar, ansluter port C till det kalla vätskeflödet från kylaren. Port B tar in het vätska från bypass-ledningen och den reglerade vätskan lämnar port A och återgår till värmekällan. Termostatelementet ser till att blanda de varma och kalla vätskorna i rätt förhållanden, så att den önskade utloppstemperaturen lämnar port A.

Externt manövrerade ventiler:

Blandning av vätskor

Kontroll av smörjoljetemperatur konfigureras vanligtvis i en blandningsapplikation där returoljans temperatur mäts. Temperaturen mäts normalt så nära värmekällan som möjligt. 

Delning av vätskeflöde

I fråga om kylvätsketemperatur kontroll i en bensin-eller dieselmotor ska vätsketemperaturen styras i motorns kylvätskeutlopp. Ventilen sänder vätskan antingen till en kylare eller till bypass och upprätthåller rätt temperatur i motorn. Temperaturen mäts normalt direkt vid utloppet från värmekällan.

Kontroll av laddluftstemperaturen

En intercooler används för att kyla luft med hög temperatur som leds från turboaggregatet till motorn.

I denna applikation reglerar G-ventilen flödet av kylvatten genom laddluftkylare och ökar därmed effektiviteten, förbättrar prestandan och hjälper till att uppfylla aktuella miljökrav.

bottom of page