top of page

Modell BO: Trevägstermostatventil

AMOT Modell B termostatventiler är helautomatiska trevägsventiler som styrs av temperaturen hos förbigående vätskeflöde. Ventiltypen säkerställer mycket tillförlitlig temperaturreglering av till exempel kylvätska eller smörjolja, och lämpar sig för processkontroll och industriella tillämpningar där vätskor ska blandas eller delas beroende på temperatur. Ventiltyp kan också användas för att kontrollera temperaturen i värmeåtervinningsslingor för att säkerställa korrekt motortemperatur och maximera värmeåtervinning. 

  • Ingen extern strömkälla behövs-enkel och billig installation

  • Inga inställningar eller konfiguration behövs-"fit and forget"

  • Består av få delar – enkelt och billigt underhåll

  • Robust design som tål många stötar och vibrationer

  • Flexibel installation – fungerar i valfri monteringsposition

  • Automatisk självkännande styrning med positiv proportionell ventilaktivering

Temperaturområden: 13-116 ° c (55-240 ° f)

Tillgängliga material:

Aluminium, brons, gjutjärn, segjärn, kolstål, rostfritt stål.

Anslutningar:

Gängad: BSP, NPT
Fläns: DIN, JIS, ANSI, US Navy

Drift
Ventilen levereras med temperaturelementet fabriksinställt till den nominella temperaturinställningen. Temperaturen känns vid Port A som förblir öppen mot port B (bypass) tills vätsketemperaturen når en punkt på 5-10 ° c under den nominella inställningen. När temperaturen fortsätter att stiga, flyttar skjutventilen för att stänga port B och öppna port C (ansluten till kylaren eller värmeväxlaren). Port B är helt stängd 4-6 ° c (8-10 ° f) över den nominella inställningen. Ventilen reglerar kontinuerligt vätskeflödet för att bibehålla den nominella temperaturen. För optimal kontroll bör systemet dimensioneras så att ungefär hälften av det totala vätskeflödet passerar genom kylaren vid full belastning.

Amot-BO-ventil-tabell.JPG
bottom of page