top of page

Modell BR: Trevägstermostatventil med manuell override

AMOT Model BR termostatventil i stål eller rostfritt stål kan monteras i valfri position, och använder liksom B0 den beprövade vax principen för att aktivera 3-vägs temperaturelementet. Ventilen tål högt tryck och har manuell override. Specifikationer är desamma som för B0 ventilen, förutom att ventilen inte levereras i 1 1/2 ".

Funktioner och fördelar:

 • Ingen extern strömkälla behövs-enkel och billig installation

 • Inga inställningar eller konfiguration behövs-"Fit and forget"

 • Består av få delar – enkelt och billigt underhåll

 • Flexibel installation – fungerar i valfri monteringsposition

 • Mycket motståndskraftig mot stötar och vibrationer

 • Automatisk självkännande styrning med positiv proportionell ventilaktivering

Applikationer

 • Kontroll av oljetemperatur eller kylvätska

 • Värmeåtervinning

 • Vattenbesparande

 • Kontroll av inloppstemperatur vid värmekälla

 • Kyltorn

Temperaturområden: 13-116 ° c (55-240 ° f)

Tillgängliga material:

Rostfritt stål

Anslutningar:

Fläns: ANSI

Drift:

Manuell omställning är ofta ett krav för marina applikationer. I automatiskt läge reglerar ventilen automatiskt temperaturen så som på andra termostatiska ventiler. Genom att aktivera den manuella omställningsmekanismen (override) på toppen av ventilen, vill elementet skiftas mot dess varma (långvarig) position, oavsett den faktiska temperaturen. Varge temperaturelement har sin egen överstyring. Manuell överstyrning bör bara användas i nödfall eller vid elementfel.

Ventiler av BR-typ är försedda med en variabel manuell omställning som möjliggör en progressiv öppning av port A till C. Det finns också en BM-typ ventil som är utrustad med en on/off typ av manuell omställning.

Amot-BR-ventiler-tabell.JPG
bottom of page