top of page

Modell D: Trevägstermostatventil

AMOT Model D termostatventiler är helautomatiska 3-vägs temperaturregulatorer för fördelning av vätskeflöde, och används bland annat för att säkerställa tillförlitlig styrning av smörjoljekylning. Ventilerna är lämpade för processtyrning och industriella tillämpningar där vätskor skall ledas i olika riktningar beroende på vätsketemperatur.

Funktioner och fördelar:

  • Ingen extern strömkälla behövs-enkel och billig installation

  • Inga inställningar eller konfiguration behövs-"Fit and forget"

  • Består av få delar – enkelt och billigt underhåll

  • Flexibel installation – fungerar i valfri monteringsposition

  • Automatisk självkännande styrning med positiv proportionell ventilaktivering

 

Temperaturområden: 27-110 ° c (80-230 ° f)

Tillgängliga material:

Hus i gjutjärn, stål, segjärn eller brons

Anslutningar:

Gängade eller fläns

Drift:

Ventilen levereras med temperaturelementet fabriksinställt till den nominella temperaturinställningen. Temperaturen känns vid Port A som förblir öppen mot port B (bypass) tills vätsketemperaturen når en punkt på 5-10 ° c under den nominella inställningen. När temperaturen fortsätter att stiga, flyttar skjutventilen för att stänga port B och öppna port C (ansluten till kylaren eller värmeväxlaren). Port B är helt stängd 4-6 ° c (8-10 ° f) över den nominella inställningen. Ventilen reglerar kontinuerligt vätskeflödet för att bibehålla den nominella temperaturen. För optimal styrning måste systemet dimensioneras så att ca 50% av det totala vätskeflödet passerar genom kylaren vid full belastning.

Amot-D-ventil-tabell.JPG
bottom of page