top of page

KVALITÉ OCH MILJÖ

ISO 9001/14001

Ing. Westad AS är en liten aktör som erkänner att vår verksamhet påverkar miljön. Vårt miljö-och kvalitetsarbete har validerats av externa certifierade rådgivare och revisorer enligt ISO-standarderna 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö). Under våren 2018 uppgraderades vi till 2015-standarden, som bland annat inkluderar att vi som en del av vårt miljöengagemang tillför ett livscykelperspektiv till alla våra produkter.

Det är också ett mål för oss att hjälpa våra kunder att uppnå sina egna miljö-och kvalitetsmål: För det första är de flesta av de produkter vi levererar antingen komponenter som själva bidrar till rätt driftstemperatur och därmed lägre utsläpp, system som förhindrar brand och explosion – eller instrument för kvalitets-och tillståndskontroll. För det andra bidrar vi genom att välja kvalitet i alla aspekter för att minska förbrukning och svinn, färre reklamationer med efterföljande returer som därmed leder till lite färre godstransporter på våra vägar. På så sätt kan en liten aktör fortfarande få en stor inverkan på miljön. 

Läs vår sekretesspolicy >>

AMOT trevägsventiler. Chalwyn och Rigsaver diesel shut off ventiler. 

bottom of page