top of page

Service Kits & Element

Samtliga typer temperaturelement finns på lager för snabb leverans!

Termostatventiler spelar en nyckelroll i funktionen av alla system där de monteras. Oavsett om det finns köldmedium, smörjolja eller andra vätskor är rätt temperaturkontroll viktig för driftseffektivitet, livslängd och avgasrening.

För att hjälpa dig att hålla din AMOT ventil i toppskick kommer vi att lagerhålla alla nödvändiga komponenter för en komplett service.

Termostatiska temperaturventiler är robusta och pålitliga för att kontrollera vätske temperaturer. Även om AMOT ventilerna är mycket hållbara behöver de som all annan utrustning underhåll: långvarig drift vid extrema temperaturer kan orsaka film och beläggningar, komponenter kan korrodera eller försämras från materialtrötthet, och O-ringar kan hårdnar eller svälla.

Regelbundet underhåll ska utföras på alla ventiltyper. Intervallet avgörs bland annat av de förhållanden som ventilen arbetar under: ju tuffare förhållanden, desto oftare ska det göras service på ventilen. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.

AMOT-service satser gör det enkelt att hålla ventilen i toppskick, så den fortsätter att göra ett bra jobb med optimal temperaturkontroll. Kontakta oss så hittar vi rätt kit för din ventil.

bottom of page