top of page

Självreglerande Termostatventiler

AMOT termostatventiler är helautomatiska, trevägsventiler som styrs av temperaturen i passerande vätskeflöde.

Ventiltypen säkerställer mycket tillförlitlig temperaturreglering, såsom kylvätska eller smörjolja, och lämpar sig för processtyrning och industriella tillämpningar där vätskor ska blandas eller distribueras beroende på temperatur. Ventil typen kan också användas för att reglera temperaturen i värmeåtervinnings slingor, för att säkerställa rätt motortemperatur eller för att maximera värmeåtervinningen. 

  • Ingen extern strömkälla krävs, enkel och billig installation

  • Inga inställningar eller konfiguration behövs "fit and forget"

  • Består av få delar, enkelt och billigt underhåll

  • Robust design tål många stötar och vibrationer

  • Flexibel installation, fungerar i alla monteringspositioner

  • Automatisk självkännande styrning med positiv proportionell ventilaktivering

Se produktlistan för detaljer >>                               Ladda ner: översikt termostatventil-lösningar (pdf) >> 

bottom of page